Bouw en Uitvoering

‘Wmo kamer belangrijke stap in hervorming zorg’

'Wmo kamer belangrijke stap in hervorming zorg'

Deze week is door de Stichting van de Arbeid en de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) een verklaring ondertekend over de oprichting van de Wmo kamer. Daarmee wordt de afspraak tussen staatssecretaris Van Rijn, FNV, CNV en VNG van 4 december 2015 bekrachtigd.

De gedachte achter de Wmo kamer is dat de VNG en de Stichting van de Arbeid gaan overleggen over ontwikkelingen en vernieuwing op het gebied van zorg en welzijn en de transitie die momenteel plaatsvindt. Deze zijn vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo, die sinds 2015 van kracht is. De decentralisatie van is de directe aanleiding voor de oprichting van de kamer.

‘Perspectief voor arbeidsmarkt’

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) noemt de nieuwe samenwerking een belangrijke volgende stap voor de hervorming van de langdurige zorg en ondersteuning. “Geen woorden maar daden. De instelling van de Wmo kamer die we eind vorig jaar samen hebben afgesproken, is er nu. Hier kunnen werkgevers, werknemers en gemeenten samen werken aan de vernieuwing van de ondersteuning thuis. Er zijn allerlei mogelijkheden om nieuwe functies te creëren waarmee mensen thuis beter geholpen zijn. Bijvoorbeeld iemand die aan huis komt die zowel kan helpen met schoonmaken maar ook met boodschappen doen en administratie. Dat soort functies bieden zeker ook nieuw perspectief voor de arbeidsmarkt. Aan die nieuwe mogelijkheden kan in de Wmo kamer gewerkt worden. Ik zie uit naar de eerste resultaten.”

De Werkkamer

Die zorgafspraken betekenen onder andere een eind aan de race naar beneden in de thuiszorg door verbod op alfahulpen, een bodem in het loongebouw, bredere functies, en honderden miljoenen extra. De Wmo kamer moet uitvoering van deze afspraken bevorderen en begeleiden. De FNV bericht dat ook is besloten om de samenwerking in De Werkkamer, na een periode van drie jaar, voort te zetten. “Beide kamers kenschetsen een nieuwe fase van intensiever onderling overleg tussen sociale partners en de VNG.” In De Werkkamer, die in 2013 is ingesteld, staat de arbeidsmarkt centraal en dan vooral het stimuleren van de banenafspraak om 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het onderlinge overleg zal nu uitgebreid worden naar het terrein van de Wmo.