Bouw en Uitvoering

Weinig beroep gedaan op vrijwilligershulp bij dementie

Weinig beroep gedaan op vrijwilligershulp bij dementie

Er is in Nederland een breed en gevarieerd aanbod aan vrijwilligershulp bij dementie. Desondanks wordt daar weinig gebruik van gemaakt. Dat constateert onderzoeksinstituut NIVEL in de publicatie ‘Vrijwilligershulp thuis bij mensen met dementie’.

In Nederland is een behoorlijk aanbod van georganiseerde vrijwilligershulp voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie. Bij de meeste vormen is een welzijns- of vrijwilligersorganisatie betrokken. Uit de praktijk blijkt echter dat nog weinig mensen met dementie gebruik maken van vrijwilligershulp. Het onderzoek van Nivel biedt een inventarisatie van de kennis over en het gebruik van vrijwilligershulp door mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Belangrijke rol vrijwilligers

Het is nog onduidelijk waarom zo weinig mensen met dementie gebruik maken van vrijwilligershulp en hoe de toeleiding zou moeten plaats vinden. Toekomstig onderzoek zal hierin inzicht moeten bieden. Vrijwilligershulp kan een belangrijke rol spelen in de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, door sociale en praktische ondersteuning. Dit kan helpen om mensen met dementie op een veilige manier, en met voldoende kwaliteit van leven, langer thuis te laten wonen. Corine van Maar, expert dementie van Zorg voor Beter: “Vaak wachten mensen té lang met het inschakelen van hulp. Het is belangrijk dat er meer verbinding komt tussen zorgprofessionals, vrijwilligers en buurtinitiatieven. Zorgprofessionals kennen nog onvoldoende het aanbod in hun wijk of denken er soms niet aan dat die mogelijkheid er ook is. Zorg en vrijwilligerswerk zijn nog te veel gescheiden werelden, waardoor vrijwilligershulp bij mensen met dementie nog te weinig gebruikt wordt.”

Soorten vrijwilligerswerk

Er bestaan uiteenlopende vormen van georganiseerde vrijwilligershulp bij dementie in de thuissituatie. Voorbeelden zijn: nachtvrijwilligers, vrijwilligers bij wandelclubs, internetfora, de Alzheimer telefoon en de bezoekdienst. De bezoekdienst wordt momenteel het meest aangeboden. Vrijwilligers gaan volgens een vast patroon op bezoek bij iemand met dementie en zijn/haar mantelzorger en bieden dan praktische en sociale ondersteuning. In het algemeen is er dus voldoende aanbod van vrijwilligershulp voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Specifieke vrijwilligershulp voor mensen met ernstige dementie is daarop een uitzondering. Initiatieven als ‘Dementievriendelijke gemeenten’ en de landelijke overheidscampagne ‘Dementievrienden’ die in 2016 van start is gegaan, hebben naar verwachting een stimulerende werking. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de effecten van de initiatieven zijn en welke elementen effectief zijn. De volledige publicatie is gratis te downloaden.