Bouw en Uitvoering

Nieuwe COPD-applicatie stimuleert patiënten

Nieuw COPD-applicatie stimuleert patiënten

In samenwerking met meer dan 100 Nederlandse COPD-patiënten heeft Novartis de Volari-app ontwikkeld. Een uitgebreide en gebruiksvriendelijke applicatie voor de smartphone en tablet die COPD-patiënten en zorgverleners inzicht geeft in hun dagelijkse leefstijl. De app helpt de patiënten en stimuleert ze om de ziekte goed te managen.

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease, een verzamelnaam voor verschillende longziekten, zoals bronchitis en longemfyseem. De app houdt aan de hand van persoonlijk vastgestelde doelen scores bij van de zes belangrijkste onderdelen die het leven van een COPD-patiënt beïnvloeden: rookgedrag, de inname van medicatie, de waterconsumptie, het aantal minuten lichaamsbeweging, de kwaliteit van de nachtrust en de mate van klachten.

Inzet patiënt bepalend voor behandeling

De patiënt kan per dag, per week of per maand aan de hand van overzichtelijke rapportages die real time oproepbaar zijn, zien hoe het met hem of haar gaat. Het voordeel daarvan is dat patiënten zich meer bewust worden van hun gedrag en patronen gaan herkennen. Dit kan ze wakker schudden en vooral stimuleren. “De belangrijkste factor bij het behandelen van COPD is de patiënt zelf” stelt Thys van der Molen, hoogleraar astma en COPD in Huisartsengeneeskunde bij het Universitair Medisch Centrum Groningen en tevens betrokken bij het ontwikkelen van de app. “De inzet van de patiënt is bepalend en een dergelijke app is een belangrijk instrument en een efficiënte mogelijkheid om hem of haar daarbij te begeleiden.”

Beloningssysteem

Goed gedrag wordt door Volari beloond met awards die in een virtuele prijzenkast komen te staan. Daarmee worden gebruikers gestimuleerd om dagelijks in te loggen en de vragen te beantwoorden. Juist dit aspect is volgens Van der Molen belangrijk omdat je dagelijks actief bezig moet zijn met het verbeteren van je gedrag en resultaten vaak pas na langere tijd zichtbaar zijn. Daarnaast toont de app informatie die belangrijk is voor een COPD-paiënt, zoals de luchtvochtigheid.

Delen van rapportages met zorgverleners

De rapportages van de Volari-app kunnen worden gedeeld met bijvoorbeeld de zorgverlener of met naasten die helpen bij het managen van de ziekte, zo schrijft ontwikkelaar Novartis. Voordeel voor artsen is dat ze in één oogopslag een volledig en objectief beeld krijgen over de afgelopen periode. De vragen die dagelijks aan de COPD-patiënten worden gesteld, zijn gebaseerd op de CCQ-vragenlijst (Clinical COPD Questionnaire) die wordt toegepast door behandelaars om de ziektelast van de patiënt in te kunnen schatten.

Volari is vrij toegankelijk en vanaf heden gratis te downloaden in Google Play en de App Store.

– Nieuwe COPD-applicatie stimuleert patiënten –