Bouw en Uitvoering

Alle berichten in Beleid & Bestuur

  • Meer contact mantelzorgers en gemeenten

    Meer contact mantelzorgers en gemeenten

    Er zit een stijgende lijn in het aantal mantelzorgers dat contact heeft met de gemeente….

Zorgaanbieders keuren zorgverzekeraars in Hilversum
Kinderombudsman constateert problemen jeugdzorg
Nieuwe beweging binnen GGZ zet patiënt centraal
Gecontroleerde verpleeginstellingen verbeteren zorg
Inzicht behandeluitkomsten Sint Maartenskliniek
Nieuwe directeur ActiZ
Project Transitiezorg, verstandelijk beperkt, zorg in de toekomst
Toename seniorvriendelijke ziekenhuizen
Zorginnovatie