Bouw en Uitvoering

Alle berichten in Beleid & Bestuur

  • Samenwerking binnen wijkteams verbeteren

    Samenwerking binnen wijkteams verbeteren

    Wijkteams die de samenwerking binnen hun team willen meten, kunnen daarvoor gebruik maken van een…

Ervaringsdeskundige GGZ wordt steeds belangrijker
Handreiking spoedzorg pleit voor regionale afspraken
IGZ constateert verbeterpunten particuliere klinieken
'Geluidsopname gesprek met arts kan patiënt helpen'
Opbrengst vastgoed niet altijd voor zorgaanbieder
'Oldenzaal Vitaal' integraal zorgprogramma
Burgerinitiatief biedt kans voor zorg
Succesvolle seniorenhuisvesting in Hilversum
Aandacht voor levensvragen in de zorg