Bouw en Uitvoering

Grootste eHealth congres van Europa in NL

Grootste eHealth congres van Europa in NL

8 t/m 10 juni 16 in Beurs van Berlage

Nederland organiseert in juni 2016 het grootste Europese congres op het gebied van
eHealth. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS)
willen dat nieuwe innovaties in de zorg breed toepasbaar worden voor de mensen die
daar baat bij hebben. Deze wens staat daarmee centraal op het driedaagse congres. Ook
is er aandacht voor de veranderingen die dit voor zorgverleners met zich mee brengt.
eHealth Week 2016 wordt georganiseerd in het kader van het voorzitterschap van
Nederland van de Europese Unie.

Veel betekenen

Aan eHealth Week 2016 zullen naar verwachting 2500 mensen uit meer dan 30 landen
deelnemen. Het congres wordt georganiseerd door de Europese Commissie, HIMMS Europe
en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarmee biedt het niet alleen een
uitstekende kans om te kijken naar goede voorbeelden over de grens. Het is ook een unieke
kans voor Nederlandse bedrijven om zich te presenteren. Minister Edith Schippers: “Of het nu
gaat om diabetes, e-mental health, gezond ouder worden, of apparatuur voor diagnostiek,
Nederlandse bedrijven zijn wereldwijd actief, staan goed aangeschreven en kunnen veel
betekenen voor de zorg en de patiënt.”

Centraal

In de Beurs van Berlage komen beleidsmakers, onderzoekers en de bedrijven vanuit de hele
wereld samen. Een goed moment om duidelijk te maken waar innovatie in de zorg volgens
VWS om moet gaan, meerwaarde creëren voor de gebruiker. Staatsecretaris Martin van Rijn:
“Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Het is onze taak om te zorgen
dat de nieuwe technieken leiden tot betere zorg, waarbij de mensen die ondersteuning en zorg
nodig hebben centraal staan.”

You, at the heart of transition

Het thema tijdens de eHealth Week luidt: “You, at the heart of transition”. Hiermee wordt het
persoonlijke aspect van eHealth en de veranderingen die innovatie mogelijk benadrukt.
Naast het driedaagse congres worden in dezelfde week ook twee nationale eHealth dagen
georganiseerd. Maandag 6 juni staat in het teken van initiatieven uit verschillende
Nederlandse regio’s, met aanbieders en gebruikers van eHealth. De ondersteuning en het
opschalen van eHealth start-ups in Nederland is het thema van de bijeenkomst op 7 juni 2015.

Drie thema’

1: hoe technologie kan bijdragen aan meer regie voor mensen
Dit thema gaat over het empoweren van eHealth voor zowel patiënten als gezonde mensen. Het doel van het thema is o.a. om een antwoord te krijgen op de vraag wat de behoeften van patiënten en gezonde mensen zijn als het gaat om het actief managen van hun gezondheid. Ook wordt er een antwoord gezocht op de vraag hoe oudere mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en hoe eHealth applicaties geschikt kunnen worden gemaakt voor iedereen. Tevens is het van belang dat er kennis wordt gedeeld en dat er wordt gediscussieerd over eHealth applicaties die een bijdrage leveren aan het empoweren van patiënten.

2: wat er voor nodig is om eHealth toepassingen breed beschikbaar te maken
Om zorgverleners en lidstaten in staat te stellen om informatie uit te wisselen, zijn gepaste wettelijke regelingen vereist. Deze regelingen zijn ook nodig om vertrouwen onder de mensen te creëren. Tevens zijn standaarden nodig om systemen interoperabel te maken en om zorgleverleners met elkaar te verbinden. Het doel van dit thema is o.a. om kennis uit te wisselen over hoe vertrouwen in IT-systemen kan worden gepromoot en hoe het gebruik van standaarden in de gezondheidszorg kunnen worden geactiveerd.

3: wat is er nodig om het vertrouwen in eHealth toepassingen te vergroten
Vaak wordt er de nadruk gelegd op de technische aspecten van eHealth. In dit thema staan niet de technische aspecten, maar de sociale aspecten van implementatie en innovatie centraal. Wat is nodig, naast technische innovatie, om mensen gebruik te laten maken van eHealth? Het doel van dit thema is o.a. om de implementatie, levering, opschaling en het gebruik van eHealth te stimuleren, om te leren waar, waarom en hoe implementatie en opschaling succesvol kan worden bereikt en om te leren hoe de best practices kunnen worden overgenomen door andere organisaties.

Informatie over Grootste eHealth congres van Europa in NL: eHealth Week 2016.