Bouw en Uitvoering

29 mei technologieconferentie ‘van toekomstbeeld naar toepassing in de zorg’

29 mei technologieconferentie 'van toekomstbeeld naar toepassing in de zorg'

Als in de toekomst slimme systemen zorgtaken volledig overnemen, hoe zorgen we er dan voor dat mensen zich daarbij prettig voelen? Of worden de systemen zo slim dat we niet eens door hebben dat we met een systeem te maken hebben? Wie heeft in de toekomst de meeste baat bij alle mogelijkheden? Zijn dat degenen die het hardst zorg nodig hebben, of degenen die het kunnen betalen? En speelt culturele achtergrond nog een rol bij het vormgeven van zorg in de toekomst? Deze vragen zullen centraal staan in de conferentie ‘van toekomstbeeld naar toepassing in de zorg’ aanstaande vrijdag.

De bijeenkomst vindt plaats bij Cisco in Amsterdam en begint om 14.00 uur. Het hele programma vindt u op de website van Stichting Toekomstbeeld Techniek. Deze stichting presenteert die dag het boek ‘beter?!’. In dat boek wordt stilgestaan bij technologische ontwikkelingen uit het verleden en het heden, en verwachte ontwikkelingen voor de toekomst. Zowel ontwikkelingen die speciaal gericht zijn op de zorg, zoals almaar kleiner wordende medische instrumenten, als ontwikkelingen daarbuiten. Want het verleden leert dat belangrijke veranderingen in de zorg niet altijd hun oorsprong hebben in de sector zelf. Nieuwe ontwikkelingen in onder meer informatie- en communicatietechnologie kunnen grote gevolgen hebben voor de zorg.

Beelden van de toekomst

‘Beter?!’ vertaalt de technologische ontwikkelingen naar toekomstbeelden voor de zorg. Beelden van hoe de toekomst eruit kan zien, geen voorspellingen. Zowel kansen als bedreigingen van toekomstige technologische toepassingen komen aan bod in de verhalen en andere teksten uit de toekomst. Kunnen we in de toekomst de navolgende krantenkoppen lezen? ‘Zorgverzekering vergoedt gentherapie tegen overgewicht’, ‘Drie doden door illegaal geprinte organen’, ‘Winkelketen verzamelt gezondheidsgegevens via slimme passpiegels’. Realistisch, of (nog) niet?