Bouw en Uitvoering

Zorg trekt de broekriem aan

Zorg trekt de broekriem aan

Organisaties nemen voorschot op toekomst

De caresector trapt hard op de rem. De investeringen dalen met 11,4 procent. Minder cliënten, onzekerheid over de bekostiging en een terughoudende opstelling van banken bij de financiering zijn de belangrijkste oorzaken van de daling. Voor het eerst in jaren is de groei in uitgaven voor de Nederlandse samenleving aan langdurige zorg en GGZ sterk afgenomen.

Het gaat om een groei van 0,8 procent tot in totaal 29 miljard euro. Dit terwijl de groei in 2012 nog 6,9 procent bedroeg. 
Dit blijkt uit een eerste analyse van ruim 800 jaarverslagen van Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, GGZ-
instellingen en instellingen voor gehandicaptenzorg over het jaar 2013 door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, en Verstegen accountants en adviseurs. ‘Zorgorganisaties hebben in 2013 de broekriem aangehaald, vooruitlopend op alle ontwikkelingen en onzekerheid in de zorg’, licht Frank Kaptein, bestuurder van Intrakoop, toe.

De kosten van zorginstellingen zijn in 2013 harder gestegen dan de inkomsten, met 1,8 procent naar 28,2 miljard euro. Dit is vooral 
veroorzaakt door de toenemende personeelskosten (plus 3,4 procent) naar 20 miljard euro. Personeelskosten vormen met 72 procent van de totale bedrijfslasten de grootste kostenpost voor zorgorganisaties in de caresector. Het goede nieuws is dat het er op lijkt dat patiënten en bewoners in 2013 nog zijn ontzien. De patiënt- en bewonersgebonden kosten stegen in 2013 licht met 0,7 procent (in 2012 was dit nog plus 13 procent).

Minder geld voor gebouwen

Zorgorganisaties proberen de kosten te beheersen door een flinke rem op investeringen (min 11,4 procent in 2013). Zij investeren in 2013 ruim 400 miljoen euro minder dan in 2012, vooral in bedrijfsgebouwen en terreinen, en anticiperen hiermee op de onzekerheden in de bekostiging van zorg en de verwachte daling in het aantal cliënten voor zorg met verblijf. De onderhoudsuitgaven blijven vrijwel stabiel.

Niet voldoende

Hoewel de caresector de hand op de knip houdt, blijken de resultaten af te nemen. In 2012 bleef onder de streep nog 2,6 procent van de omzet over. In 2013 daalde dit percentage tot 1,6. De ‘marge’ tussen opbrengsten en kosten neemt dus snel af. Met de veranderingen in de sector in het vooruitzicht, zou het Intrakoop en Verstegen niet verbazen als de caresector in 2014 of 2015 geen zwarte cijfers meer presenteert. De reeds lang voorspelde aanslag op de vermogens- en liquiditeitspositie is dan een feit.

Belang inkoopsamenwerking

In de caresector werd in 2013 voor ruim 11 miljard ingekocht. Hierop kan nog het nodige worden bespaard, stelt Frank Kaptein van Intrakoop. ‘Uit de analyse blijkt dat zorgorganisaties meer moeten doen met minder geld. Inkoopsamenwerking op grote schaal kan sterk bijdragen aan verlaging van de kosten en verbetering van de kwaliteit van zorg.’

Intrakoop analyseert samen met Verstegen accountants en adviseurs alle jaarverslagen uit de sector. Deze eerste analyse is gebaseerd op ruim 800 jaarverslagen.

Kijk voor het definitieve rapport op de site van Intrakoop.