Bouw en Uitvoering

Zorg speelt in op migratie

Zorg speelt in op migratie

Nu Europa steeds meer één land wordt en de migratie uit Afrika en het Midden-Oosten nog altijd niet lijkt te stoppen, denkt de zorg na over manieren om ongedocumenteerden en buitenlanders in Nederland zorg te geven en te láten geven.

De Nationale ombudsman meldde gisteren dat veel ‘ongedocumenteerden’ (personen die niet rechtmatig in Nederland verblijven) en zorgverleners, onvoldoende op de hoogte zijn van regels over het recht op medisch noodzakelijke zorg. Daardoor krijgt deze groep in Nederland niet altijd de zorg waar zij wel recht op hebben. De ombudsman schreef dit samen met het College voor de Rechten van de Mens, de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en de Nationale ombudsman in een advies aan minister Schippers van VWS.

Mensenrecht

“Het recht op gezondheidszorg is een mensenrecht en geldt ook voor ongedocumenteerden. Dit recht omvat vier onderling verbonden en wezenlijke elementen: beschikbaarheid, toegankelijkheid, aanvaardbaarheid en kwaliteit. Al langere tijd ontvangen de instanties signalen dat ongedocumenteerden problemen ervaren in de toegang tot medische zorg.” Zo luidt het bericht van de ombudsman. In een bijeenkomst ‘Zorgeloos op straat’ gingen ongedocumenteerden met zorgverleners, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen op zoek naar bestaande knelpunten en naar aanbevelingen om die knelpunten op te lossen. Daaruit blijkt dat de informatievoorziening aan bijvoorbeeld baliepersoneel van ziekenhuizen en intakers van ggz-instellingen verbeterd kan worden. Daarnaast is de conclusie dat de kosten voor een tolk weer vergoed zouden moeten worden, omdat een goed begrip tussen hulpbehoevende en zorgverlener cruciaal is.

Inwonende buitenlandse zorgverlener

Positiever nieuws ten gevolg van migratie is dat het een nieuwe trend lijkt te worden dat buitenlandse zorgverleners bij hulpbehoevenden inwonen en tegelijkertijd zorg verlenen. Dat zeggen Linda Mans, werkzaam bij Wemos en onderzoeker Amy Davies, in Podium voor Bio-Ethiek. Het gaat vooral om flexibele 24-uurszorg en huishoudelijke hulp tegen kost en inwoning. Zij verwachten dat deze trend door zal zetten, vanwege de vergrijzing en het feit dat ouderen langer thuis gaan wonen. Italië en Spanje worden genoemd als voorbeeld waar inwonende buitenlandse zorgverleners al langer een deel van de ouderenzorg vervangen. Wel wordt gewaarschuwd voor kwaliteitsbewaking en het voorkomen van een gebrek aan zorgpersoneel elders in de wereld, door massale emigratie van zorgpersoneel.