Bouw en Uitvoering

Zelfstandige verpleger functioneert beter

Zelfstandige verpleger functioneert beter

Verpleegkundigen en verzorgenden functioneren beter, en verlaten minder vaak de zorgsector, naar mate ze zelfstandig kunnen werken en eigen initiatief wordt gestimuleerd. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL in International Journal of Nursing Studies. De conclusie van het onderzoek: een zelfstandige verpleger functioneert beter.

Vitaal en energiek

Nivel onderzocht de mate waarin een zorgverlener op een zelfstandige manier werkt en vrij is om zelf initiatieven te ontplooien in het werk. Een autonome zorgverlener heeft invloed op de inhoud van de zorg en hoe deze wordt georganiseerd en heeft de ruimte om zelf met oplossingen te komen. Het blijkt dat autonome verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg minder vaak overwegen de zorg te verlaten. Ze zijn meer bevlogen en voelen zich vitaal en energiek, toegewijd en betrokken en gaan op in hun werk. Dit zijn de gevonden oorzaken waarom de gedachte om met werk te stoppen minder in hen op komt.

Zelf indiceren

NIVEL-onderzoeker Erica Maurits: “Autonomie is extra belangrijk voor zorgverleners in de thuiszorg. Zij werken vaak één op één met hun cliënten en kiezen vaak voor de thuiszorg vanwege de flexibiliteit en onafhankelijkheid in het werk. Autonomie is dan ook een belangrijk aandachtspunt om zorgverleners te behouden voor de zorg. Positieve ontwikkelingen in dit kader zijn dat wijkverpleegkundigen sinds begin dit jaar de zorg zelf indiceren en dat het aantal zelfsturende teams in thuiszorgorganisaties groeit.”

Het onderzoek is uitgevoerd onder deelnemers van het landelijke Panel Verpleging & Verzorging van het NIVEL. De vragenlijst is ingevuld door 262 verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg (respons 67%).