Bouw en Uitvoering

Samenwerking binnen wijkteams verbeteren

Samenwerking binnen wijkteams verbeteren

Wijkteams die de samenwerking binnen hun team willen meten, kunnen daarvoor gebruik maken van een nieuw ontwikkelde zelftest. Door het beantwoorden van 19 eenvoudige stellingen krijgen de teams in korte tijd een goed beeld van de samenwerking en de verbeterpunten.

De Zelftest Samenwerking is ontwikkeld door kenniscentrum Vilans, in samenwerking met wijkteams. Die gaven blijk behoefte te hebben aan een praktische tool; geen lange vragenlijst, maar een eenvoudige checklist.

Zelftest Samenwerking

Ook wilden ze hun samenwerking niet meten in cijfers, maar vooral het gesprek met elkaar aangaan om met verbeterpunten aan de slag te gaan. De Zelftest Samenwerking in wijkteams voorziet hierin. Ieder teamlid kan zelf de zelftest doen om vervolgens met het team in gesprek te gaan over de teamscores.

Kennisplein Chronische Zorg

De zelftest is te vinden op het online platform Chronische Zorg. In de test komen vier thema’s van werken in een wijkteam aan bod: taken & verantwoordelijkheden, teamsfeer, samenwerking met andere partijen en focus op de burger. De wijkteams ontvangen per thema praktische tools & tips om direct met de verbeterpunten aan de slag te gaan.