Bouw en Uitvoering

Wat is de meerwaarde van social media voor de zorg?

Social media

Bouwen aan verbindingen tussen mensen

We kunnen er niet meer omheen: social media. Niet alleen privépersonen, ook zorgmanagers en zorginstellingen moeten ‘iets’ met de verschillende digitale (sociale) netwerken. Immers, de kern van elk netwerk is communicatie. En met een betere informatievoorziening is een aanzienlijke efficiencywinst te behalen in de Nederlandse gezondheidszorg. Hoe belangrijk zijn deze netwerken? En welke meerwaarde leveren ze voor de zorg?

Door: Betty Rombout

Basis

De basisfunctionaliteit van een digitaal (sociaal) netwerk is het uitwisselen van berichten tussen onderling verbonden (gelinkte) deelnemers. Dit is vergelijkbaar met het verzenden van een e-mail. Digitale (sociale) netwerken nemen hierdoor een deel van het e-mailverkeer over. Network sites zijn in feite digitale representaties van kerkgenootschappen, sportclubs, vriendenclubs, kroegen et cetera. Alleen groter, sneller, wereldwijd en anoniemer. Er is sprake van afhankelijkheid en verbondenheid gebaseerd op waarden, visie en behoeften.

Categorieën

De netwerken zijn te verdelen in: datingsites (RelatiePlanet, Lexa), vriendensites (Hyves, Facebook), politieke sites (MyBarackObama.com), special interest sites (over bijvoorbeeld zwangerschap) en zakelijke sites (LinkedIn, Plaxo). De vraag is, wat is het belang van deze netwerken voor zorgorganisaties? tvb ZORG sprak met Jeanet Bathoorn, expert op het gebied van online netwerken, LinkedIn, Twitter en internet search, en Saskia ter Kuile, communicatieadviseur voor de zorgsector met als specialisme de grote landelijke verbeterprogramma’s, zoals In voor zorg!.

Contact

‘Digitale (sociale) netwerken bestaan omdat ze een diepere menselijke behoefte vervullen. Mensen verlangen naar contact’, verklaart Jeanet Bathoorn. ‘Tegenwoordig kan dit met internet. We maken digitaal contact met vrienden en kennissen en zelfs met Femke Halsema via Twitter.’

Professioneel

Ook professioneel gezien zijn digitale (sociale) netwerken van uitermate belang volgens Bathoorn. ‘De huidige gezondheidszorg schiet te kort in haar contact met cliënten. Het is te gek voor woorden dat we via internet wel onze stoel bij KLM kunnen aanwijzen, maar niet onze afspraak met de dokter kunnen plannen. Dit terwijl de techniek er wel is. Gelukkig zijn er zorgprofessionals die zich hier oprecht druk over maken. Kijkende naar netwerken als LinkedIn, raad ik zowel zorgprofessionals als patiënten en cliënten aan hier meer gebruik van te maken. Via een ‘group’ van mensen met bijvoorbeeld een nierziekte kunnen zorgverleners en patiënten met elkaar in contact komen, advies geven en om raad vragen. Ook is het via LinkedIn heel gemakkelijk voor een patiënt om een arts in Groningen te raadplegen terwijl hij in Maastricht woont. Of omgekeerd, kan een collega-arts uit Maastricht advies inwinnen bij de arts in het noorden van het land.’

Rolodex

Saskia ter Kuile ondervindt dagelijks de positieve kanten van digitaal (sociaal) netwerken. Voor het stimuleringsprogramma In voor zorg! bijvoorbeeld, zette ze een ‘group’ op LinkedIn op. ‘Digitaal netwerken hoort tegenwoordig gewoonweg in je middelenmix. Ga niet alleen uit van traditionele communicatiemiddelen zoals een krant of een website. Een ‘group’ op LinkedIn voor In voor zorg! is minstens zo belangrijk, zowel voor de mensen die betrokken zijn bij het programma als geïnteresseerden. Bovendien, ik vind effectieve communicatie veel belangrijker dan een veelheid aan communicatie-uitingen. Ik wil praten met mensen met wie ik moet praten. Voor In voor zorg! heb ik bijvoorbeeld vacatures geplaatst op de ‘group’ van LinkedIn. Ik heb liever vijf goede mensen, dan driehonderd mensen op wie de vacatures niet van toepassing zijn. Is er een nieuwsbrief uit van In voor zorg! dan meld ik dat via de ‘group’. Inmiddels heb ik een Rolodex van zo’n 350 mensen met door hun zelf geactualiseerde gegevens. Die had ik vroeger niet.’

Veranderende wereld

‘Digitaal netwerken is niets voor mij. Ik heb er geen tijd voor. Ik weet niet hoe het moet.’ Het zijn allemaal veel gehoorde uitspraken. ‘Inderdaad’, vertelt Bathoorn, ‘het kost tijd, maar het levert veel meer op. Het is simpelweg een andere manier van denken. Eigenlijk vind ik dat ondernemers minstens een uur per dag aan social media moeten besteden. Het stelt hun in staat koude acquisitie af te schaffen en mensen naar zich toe te trekken die oprecht geïnteresseerd zijn.’

‘Je ziet alles!’

Ter Kuile vult aan: ‘Ik vind het allemaal prachtig. Afgezien van LinkedIn maak ik ook gebruik van www.wieowie.nl. De site graast heel het internet af over een bepaalde persoon. Zoek je iemand die in een bepaald programma functioneert en je toetst zijn naam in, dan krijg je zo 4 of 5 ingangen. Je ziet op welke netwerken hij actief is, je krijgt e-mailadressen, foto’s, alles!’

Verandering

We realiseren ons niet altijd dat de (digitale) wereld om ons heen snel verandert. Bijna 13,8 miljoen Nederlanders (82,9%) hebben inmiddels internet. Wie had kunnen bedenken bij het ontstaan van YouTube in 2005 dat er vandaag de dag tien uur video per minuut wordt opgezet door gebruikers over de hele wereld? En wie had in 2004 kunnen bedenken dat Hyves al meer dan 7,5 miljoen gebruikers heeft?

Geen gadget

‘In de zorgsector participeren we in netwerkorganisaties. Echter, we maken daarnaast ook deel uit van grotere communities. Een kwaliteitsmedewerker van een zorginstelling heeft baat bij contact met andere kwaliteitsmedewerkers in de regio of op landelijk niveau. Zaken kunnen alleen maar plaatsvinden of veranderen door de verbinding tussen mensen’, aldus Saskia ter Kuile.

‘Bovendien’, vult Jeanet Bathoorn aan. ‘digitaal (sociaal) netwerken kan de zorg tijd besparen. Vragen worden digitaal opgelost. Ook kost het minder geld. Maakte men vroeger gebruik van een duur wervings- en selectiebureau, nu hoeft dat niet meer.’ Zowel Ter Kuile als Bathoorn zijn ervan overtuigd dat mensen, ook professioneel gezien, in de toekomst steeds meer digitaal met elkaar in contact treden. ‘Social media heeft dan ook niets met gadgets te maken, maar wel alles met communicatie.’

Hulpmiddel

Het is nu aan de zorgsector te ervaren wat de voordelen van digitale (sociale) netwerken kunnen zijn. Jeanet Bathoorn: ‘Maar het gaat pas werken als mensen enthousiast zijn. Hiervoor is een andere kijk op de wereld noodzakelijk. Over tien jaar heeft iedereen van ons een telefoon met internettoegang. Het wordt steeds normaler onderweg contact te leggen met je netwerk. Social media zijn een blijvertje die steeds verfijnder worden.’

Ook Saskia ter Kuile ziet dat mensen steeds meer met elkaar verbonden worden. ‘Uitstekend. We moeten beseffen dat we het werk niet in ons eentje kunnen doen. We hebben een heleboel andere mensen nodig om ons doel te bereiken. Die moeten verbonden worden. Digitale (sociale) netwerken zijn hierbij een prima hulpmiddel.’

 • Zorg er voor dat je geen dubbel account hebt op LinkedIn.
 • Zorg er voor dat je elke dag je homepage leest en stuur korte berichten naar connecties.
 • Gebruik nooit ‘owner’ in je profiel bij ‘functie’. Omschrijf je vak.
 • Vermeld websites, zo nodig die van belangen- en vakverenigingen.
 • Vul je volledige werkervaring opleidingen en cursussen in.
 • Zorg er voor dat je een goede, professionele foto op je profiel hebt staan.
 • LinkedIn is meer dan je CV. Maak gebruik van de mogelijkheden.
 • Zorg er voor dat je profiel up-to-date is en blijf actief op LinkedIn.
 • Reageer op discussies en stel vragen.
 • Bestuurders en toezichthouders in de zorgsector
 • Dutch Health Care Managers
 • Dutch Health Network – Zorginnovatie & ICT Health Solutions
 • Dutch Health Network: platform voor de Zorgketen in Nederland
 • Gezondheidszorg: Operational Excellence in de Zorg
 • Healthcare Networkers
 • Identity & change in de zorgsector
 • In voor zorg!
 • Innovations in Health
 • Ketenregie in de gezondheidszorg
 • Klachtenmanagement in de zorg
 • Managers in de zorg
 • MedischOndernemen
 • Ondernemen in de zorg
 • Toekomst van de ouderenzorg
 • Werken bij de verzorgers van Nederland
 • Workforce Management in de zorg
 • Zorg & ICT 2010
 • Zorgmarketing
 • Zorgmarketing – Zorgmarketingplatform
 • Zorg 2.0