Bouw en Uitvoering

Wachttijden in de zorg worden openbaar

Wachttijden in de zorg worden openbaar

Alle vrijgevestigde psychologen, psychiaters en instellingen in de ggz, moeten vanaf 1 april 2016 hun wachttijden in de zorg bekendmaken. De Nederlandse Zorgautoriteit, NZa, bracht dit nieuws gisteren naar buiten. De maatregel is ervoor bedoeld om burgers te laten weten hoe lang het duurt voordat ze bij een bepaalde zorgverlener aan de slag kunnen.

De wachttijden zullen op de websites van de zorgaanbieders verschijnen, zo heeft de Nederlandse Zorgautoriteit in overleg met brancheorganisaties in de ggz en zorgverzekeraars bepaald.

Bemiddeling

“Het is belangrijk dat burgers en verwijzers, zoals huisartsen, juiste en volledige informatie krijgen over wachttijden, zodat patiënten tijdig geholpen kunnen worden”, aldus de NZa. “Als de wachttijd langer is dan de afgesproken normtijd kunnen burgers aan hun zorgverzekeraar bemiddeling vragen. De verzekeraar kan hen dan doorverwijzen naar een andere aanbieder die eerder tijd heeft. Ook voor de verzekeraar is het belangrijk dat hij inzicht heeft in de wachttijden bij verschillende ggz-aanbieders.”De maatregel speelt verder in op het feit dat sommige patiënten graag zelf en zorgaanbieder willen kiezen.

Twee wachttijden

Ggz-aanbieders moeten vanaf 1 april 2016 twee verschillende wachttijden in de zorg vermelden. De eerste is de tijd die het duurt vanaf het moment dat een patiënt contact opneemt met de zorgverlener, tot aan het eerste gesprek. Dat is de aanmeldwachttijd. De tweede wachttijd is de tijd die er zit tussen het eerste gesprek met de zorgverlener en het daadwerkelijke begin van de behandeling, de behandelingswachttijd. Aanbieders en verzekeraars hebben bepaald dat die maximaal zes weken mag bedragen.

Verschillen

Ook nieuw is dat aanbieders moeten aangeven of de behandelingswachttijd voor een bepaalde diagnose bij hen langer is dan hun gemiddelde wachttijd. Uit onderzoek van de NZa bleek onlangs dat vooral mensen met een autistische stoornis langer dan zes weken moeten wachten voor de behandeling begint. Ook moeten aanbieders het op hun website zetten als zij van een bepaalde verzekeraar geen verzekerden meer behandelen, bijvoorbeeld omdat het omzetplafond dat tussen de verzekeraar en aanbieder is afgesproken, is bereikt.