Bouw en Uitvoering

Succesvolle seniorenhuisvesting in Hilversum

Succesvolle seniorenhuisvesting in Hilversum

Waar seniorenhuisvesting nogal eens voor ingewikkelde situaties zorgt, werd in Hilversum een mooi project ontwikkeld in een vergrijsde wijk. De ontwikkeling van een woontoren met sociale huurwoningen pakte zo goed uit, dat er een enorme overvraag ontstond. Het project bleek goed voor de ouderen, en voor dynamiek op de woningmarkt, aldus de betrokken Woningcorporatie Gooi en Omstreken.

De meeste ouderen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zijn zeer moeilijk tot verhuizen te bewegen omdat voor hen geschikte woningen vaak niet voorhanden zijn.

Voor herhaling vatbaar

De Onderzoeksresultaten naar het project zijn samengevat in een rapport ‘Maatschappelijke Kosten Baten Analyse‘. Daarin wordt inzichtelijk gemaakt onder welke omstandigheden een vergelijkbaar project voor seniorenhuisvesting voor herhaling vatbaar is. Het rapport is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de regio Gooi en Vechtstreek en is op 10 februari overhandigd aan minister Blok.

Woontoren

Met het project ‘De Reiger’ bouwde de woningcorporatie een woontoren met sociale huurwoningen voor senioren in de nabijheid van zorg en dienstverlening in een vergrijsde wijk. De woningen waren zeer populair en er waren veel meer inschrijvingen dan beschikbare woningen. Gedeputeerde Joke Geldhof spreekt van een succesvol project om ouderen te laten doorstromen. “Wat fijn dat deze ouderen zo tevreden zijn over de stap die ze hebben gezet om ondanks hun leeftijd een andere, meer geschikte woning te betrekken. Het rapport laat zien hoe de methode op andere plekken toepasbaar is.”