Bouw en Uitvoering

Positieve en negatieve trend in dementiezorg

Positieve en negatieve trend in dementiezorg

Gemengde berichten uit de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Er is sprake van een positieve en negatieve trend in dementiezorg.Enerzijds neemt de vrijheidsbeperking van mensen met dementie af. Daarnaast raken bewoners meer betrokken bij activiteiten en is er meer inzet vanuit de familie. Anderzijds is er nog geen afname in het gebruik van psychofarmaca.

Dit laatste terwijl driekwart van de artsen aangeeft dat het gebruik van psychofarmaca kan worden verminderd. Dit blijkt uit de nieuwe onderzoeksresultaten van de Monitor Woonvormen Dementie van het Trimbos-instituut, gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en deelnemende zorginstellingen.

Interventie in plaats van medicijn

Uit het onderzoek blijkt dat nog lang niet altijd eerst psychosociale interventies ingezet worden bij onbegrepen gedrag, voordat er psychofarmaca voorgeschreven worden. De ontwikkelde monitor biedt inzicht in mogelijke oplossingsrichtingen. Artsen geven onder meer aan dat er een cultuurverandering nodig is om conform de richtlijnen om te kunnen gaan met onbegrepen gedrag en inzet van psychosociale interventies in zorginstellingen.

Meer activiteiten

Uit observaties van verzorgenden blijkt dat dementeren meer deelnemen aan activiteiten, maar dat er nog ruimte is voor verbetering. Bezigheden die weinig aan bod komen zijn het ophalen van herinneringen en creatieve, sportieve en huishoudelijke activiteiten. Hierbij wordt benadrukt dat de verbeterslag gemaakt wordt door de achtergrond en levensgeschiedenis van de bewoners te leren kennen.

Familieleden

Familieleden leveren steeds vaker een structurele bijdrage binnen de zorginstelling. Tegelijkertijd valt op dat slechts de helft van de woonvoorzieningen aangeeft dat zij samen met familieleden de gang van zaken in de organisatie bepalen.