Bouw en Uitvoering

Nieuwe website Zorg voor innoveren wijst zorgvernieuwers weg

Nieuwe website Zorg voor innoveren wijst zorgvernieuwers weg

Welk onderzoek is er nodig om zorgaanbieders te overtuigen van mijn zorgvernieuwing? Waar vind ik financiering voor mijn e-healthinnovatie? Hoe vind ik samenwerkingspartners om mijn product te implementeren? Op de vernieuwde website van Zorg voor innoveren kunnen zorgvernieuwers antwoorden vinden op veel van deze vragen. Nieuwe website Zorg voor innoveren wijst zorgvernieuwers weg.

Inspiratie en meer

De website biedt zorgvernieuwers informatie, inspiratie en contacten. De vernieuwde kennisbank geeft antwoorden op veel voorkomende vragen. In de etalage staan inspirerende voorbeelden van zorginnovaties die hun weg naar de markt al hebben doorlopen. Ook laat de website manieren zien om in contact te komen met de overheid, kennisinstellingen, de zorgsector en andere zorgvernieuwers. En is het antwoord niet direct te vinden, dan kan je je vraag stellen aan het loket. Wij gaan dan binnen de partnerorganisaties van Zorg voor innoveren op zoek naar een antwoord en waar nodig gaan wij te rade bij andere samenwerkingspartners.

Hoe financier ik?

Veel zorgvernieuwers worstelen met de financiering van hun innovatie. Financiering is dan ook een van de kernonderwerpen binnen de vernieuwde kennisbank. Zorg voor innoveren maakt hierbij gebruik van de innovatieroutes, die laten zien via welke route een product of dienst het meest succesvol landt op de zorgmarkt. Per route wordt een beknopte toelichting gegeven: wanneer is de route van toepassing, waar moet je op letten en hoe overtuig je bijvoorbeeld een gebruiker of financier van de meerwaarde van je innovatie? Andere onderwerpen in de Kennisbank zijn op dit moment E-healthfinanciering, Opschaling en Samenwerking.

Uitwisseling

Netwerken is belangrijk in het zorgvernieuwingsproces. Zorg voor innoveren organiseert daarom een paar keer per jaar een netwerkbijeenkomst. Daar bespreken we actuele thema’s en casussen op het gebied van zorginnovatie. De bijeenkomsten bieden volop gelegenheid met elkaar in discussie te gaan, ervaringen te delen en te netwerken. Nog voor de zomer van dit jaar staat een netwerkbijeenkomst gepland over het onderwerp e-health. Via de nieuwsbrief van Zorg voor innoveren kunt u hiervan op de hoogte blijven.

Zorg voor innoveren is een samenwerkingsverband van de vier overheidspartijen het Ministerie van VWS, Nederlands Zorgautoriteit, Zorginstituut Nederland en ZonMw. Als Zorg voor innoveren wijzen zij zorgvernieuwers samen de weg en bieden netwerkmogelijkheden.