Bouw en Uitvoering

Nieuwe beweging binnen GGZ zet patiënt centraal

Nieuwe beweging binnen GGZ zet patiënt centraal

Een groeiende beweging binnen de GGZ is van mening dat het tijd is voor structurele vernieuwing in de wijze van zorgverlening. Een pamflet hierover, geschreven door ‘De Nieuwe GGZ’, is momenteel door meer dan honderd ggz-deskundigen en ervaringsdeskundigen getekend.

‘De Nieuwe GGZ’ is opgericht door verschillende hoogleraren, e-health-ontwikkelaar E-hulp en ervaringsdeskundige Wilma Boevink. Het pamflet pleit voor zorg vanuit de behoefte van de patiënt. De huidige financieringsstructuur binnen de ggz zorgt er volgens de ondertekenaars van het pamflet voor dat symptoombestrijding en richtlijnen dominant zijn geworden, waar de persoonlijke situatie van de patiënt centraal zou moeten staan.

Gemiddelde patiënt bestaat niet

Ook zou er meer aandacht moeten komen om patiënten te leren omgaan met hun klachten, hen een zinvolle invulling van hun leven met psychiatrische symptomen te geven, en hen de regie over de eigen behandeling te laten houden. Kortom, er wordt gepleit voor een holistische benadering, ten behoeve van het welzijn van de patiënt. Daarbij kan volgens het pamflet niet worden uitgegaan van ‘de gemiddelde patiënt’ en moet er op individueel niveau naar patiënt en diens omgeving gekeken worden.

Nieuwe ideëen

Het is een opvatting die momenteel ook veel gehoord wordt binnen de ouderenzorg. Waar dat in eerste instantie vooral een gevolg leek van de bezuinigingen in de zorg, blijkt nu over een bredere linie de verschuiving gaande dat niet de symptomen van een patiënt, maar de patiënt zelf, centraal komt te staan. De beweging binnen de GGZ wil via een e-community ideeën uitgewisselen, waar alle spelers in het veld, van cliënt en behandelaar tot gemeente of zorgverzekeraar, bij worden betrokken, om te komen tot nieuwe visies, oplossingen en projecten.

– Nieuwe beweging binnen GGZ zet patiënt centraal –