Bouw en Uitvoering

Nieuw zorgmodel SamenOud breidt uit

Nieuw zorgmodel SamenOud breidt uit

Afgelopen maandag bracht staatssecretaris Martin van Rijn een bezoek aan het nieuwe project SamenOud in Emmen. Het concept SamenOud is de afgelopen jaren in Groningen ontwikkeld en breidt zich nu uit naar Drenthe.

SamenOud is een nieuw concept voor ouderenzorg, dat in de provincie Groningen is ontwikkeld en geïmplementeerd. Sinds 2012 wordt het concept gebruikt in Stadskanaal, Veendam en Pekela. Daarbij zijn zo’n 1.500 ouderen betrokken. Nu het project zich uitrolt naar Zuidoost-Drenthe, komen daar nog eens 1.375 ouderen bij, zo bericht ouderenorganisatie Unie KBO.

Nieuw zorgmodel

Het nieuwe zorgmodel is gericht op ‘samenhangende zorgen begeleiding voor 75-plussers. Het doel sluit aan bij de overheidsambitie dat ouderen zo lang en zo comfortabel mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. SamenOud hanteert een holistische, integrale aanpak, waarbij gekeken wordt naar wonen, welzijn en zorg. De oudere staat hierbij centraal. Doelen zijn onder meer om kwaliteit van zorg te verbeteren, ouderen meer welbevinden te laten ervaren, minder complexe zorg nodig te laten hebben en langer zelfredzaam te laten zijn. Het UMCG onderzoekt of het nieuwe model beter is voor ouderen en of het de samenleving minder geld kost.

Ouderenzorg Team

De zorg en begeleiding van ouderen wordt binnen dit model georganiseerd door een ‘Ouderenzorg Team’, dat bestaat uit een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige en een ouderenadviseur. De lokale afdeling van ouderenorganisatie Unie KBO is betrokken bij de introductie van het nieuwe systeem. De eerste reacties zijn positief en wellicht wordt er gekeken naar uitbreiding van het nieuwe zorgmodel elders in Nederland. De Unie KBO bericht dat het project met bijzondere belangstelling wordt gevolgd en dat er met Zilveren Kruis Achmea overlegd wordt over het nieuwe zorgmodel.