Bouw en Uitvoering

Meer premie voor minder wachttijd ggz

Meer premie voor minder wachttijd GGZ

GGZ-instelling U-center ondervroeg 1051 mensen over de wachttijden in de ggz. De helft vindt het onacceptabel dat mensen op een wachtlijst terechtkomen als ze hulp zoeken voor hun psychische probleem of verslaving. Bijna een kwart van de ondervraagden is bereid een hogere premie te betalen om wachttijden te verkorten en de helft wil op het moment dat de zorg nodig is, bijbetalen om een lange wachttijd te vermijden. Kortom, meer premie, minder wachttijd GGZ. Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland roept GGZ-instellingen op om hun wachttijden bekend te maken, wat veel instellingen verzuimen.

Nederlanders vinden wachttijd, na de kwaliteit van zorg, het belangrijkste bij hun keuze voor een behandelaar, zo blijkt uit eerder onderzoek van U-center. Iets meer dan een vijfde van de ondervraagden denkt dat het ongeveer een maand duurt voordat iemand bij een behandelaar terecht kan. 15 procent denkt dat het zelfs een half jaar of langer kan duren.

Punt van zorg

Directeur behandelzaken van U-Center Ingrid Weijnen: ‘Het is niet verwonderlijk dat mensen een te lange wachttijd een punt van zorg vinden. Ook als de behandeling niet acuut is, is elke dag dat iemand later terecht kan er een teveel. De meeste mensen zoeken pas hulp voor hun psychische klachten als het water hun aan de lippen staat.’

Wachttijden dikwijls onbekend

Omdat zorgverzekeraars vanaf 2014 de tweedelijns zorg niet meer gezamenlijk inkopen, maar alleen voor hun eigen verzekerden, is er weinig zicht op de wachtlijsten van GGZ-instellingen. Dat belemmert zorgverzekeraars in hun taak om cliënten goed te bemiddelen naar een GGZ-instelling. Cliënten kunnen namelijk hun zorgverzekeraar om hulp vragen wanneer ze te lang moeten wachten bij de aanbieder van hun keuze. Wanneer zorgverzekeraars niet weten wat de wachttijden zijn per instelling, kunnen ze cliënten niet doorverwijzen naar de beste en snelste zorg.

Oproep

Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) roept daarom GGZ-instellingen op om hun actuele wachtlijsten te delen met zorgverzekeraars en cliënten. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie ZN verschilt het per GGZ-instelling hoe open over de wachtlijst wordt gecommuniceerd. Sommige GGZ-instellingen bieden actuele informatie over de wachttijd – soms zelfs op hun website – anderen doen het helemaal niet. Geen wachttijd is natuurlijk te verkiezen en bereikbaar via een gerichte aanpak.

Premie

Uit het onderzoek van U-center blijkt dat bijna een kwart van de ondervraagden bereid is tien procent meer premie te betalen, en vijf procent zelfs een 20 procent hogere premie, voor een kortere wachttijd. Toch heeft 70 procent van de ondervraagden geen hogere premie over voor minder wachttijd.

Bijbetalen indien nodig

Weijnen: ‘De meerderheid van de ondervraagden vindt wachttijd een kwalijke zaak, maar vindt het ook aan organisaties zelf om hier iets mee te doen.’ Waar mensen wel oren naar hebben, is om bij te betalen op het moment dat ze de zorg nodig hebben, om vervolgens direct bij een behandelaar terecht te kunnen. Bijna de helft van de ondervraagden zou van deze optie gebruikmaken.