Bouw en Uitvoering

Hoe om te gaan met flexibilisering in de zorg

Hoe om te gaan met flexibilisering in de zorg

Flexibilisering van de arbeidsmarkt dringt ook door in de zorgsector. Zorgboerderij De Oude Mars is een voorbeeld van een instelling die zoekt naar slimme oplossingen. Via de denktank ‘Hoe werkt Nederland?’ wordt iedereen uitgenodigd om ideeën aan te leveren voor een goede flexibilisering in de zorg.

In de gezondheids- en welzijnszorg werken 1,4 miljoen mensen. Een groot deel daarvan krijgt als werknemer wel eens met een flexibele werkdruk te maken. Dat wil zeggen, hij of zij weet van tevoren niet hoeveel er gewerkt zal moeten worden de komende tijd, of er is sprake van meerdere mensen die gezamenlijk één functie vervullen.

Flexibele werkdruk

Voor de werknemers, maar ook voor patiënten is het niet altijd prettig als de ‘handen aan het bed’ dagelijks wisselen. Op zorgboerderij De Oude Mars, onderdeel van Zorgspectrum Het Zand, wordt zorg verleend aan 32 cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. Er werken 60 mensen die samen 34 fulltime-posities invullen. Er is sprake van een flexibele werkdruk omdat bijvoorbeeld de zorgvraag per moment kan verschillen. Dit speelt momenteel bij veel Nederlandse zorginstanties.

Vrijheid en zekerheid

De ‘overbezetting’ en flexibele vraag is op de zorgboerderij deels opgelost door een flexibele schil. Arbeid wordt zo georganiseerd dat rekening kan worden gehouden met een flexibele werkdruk en een veranderende arbeidsmarkt. Zorgmanager Luuk Schouten van De Oude Mars, ziet voordelen voor zowel werkgever als werknemer. ‘We spreken met onze medewerkers een vast aantal uren per maand af, die we flexibel kunnen inzetten op de momenten dat we ze nodig hebben. Mijn medewerkers levert het vrijheid én zekerheid op. Ze hebben een vast contract en daarmee een vast inkomen per maand. En op het moment dat wij meer zorg nodig hebben, kunnen we ze extra inzetten.’

Ideeën

Schouten roept mensen op om goede ideeën voor flexibilisering in de zorg te delen. Via de facebookcampagne ‘Hoe Werkt Nederland?’ stelt hij de denktank in een filmpje de vraag: wat kan een werkgever nog meer doen om bij een flexibele werkdruk de werknemers zekerheid te bieden? Doel is dat iedereen met goede ideeën via de denktank kan bijdragen aan het debat.