Bouw en Uitvoering

Hervormingen in de ggz onder de loep

Hervormingen in de ggz

De hervormingen in de ggz zijn inmiddels twee jaar op gang. ‘Meer patiënten krijgen voor minder geld geestelijke gezondheidszorg dicht bij huis en er gaan minder patiënten onnodig in de dure specialistische ggz’, zo luidt de conclusie van het pas gepubliceerde monitor Generalistische Basis GGZ.

Het rapport meldt bovendien dat de gemiddelde behandelkosten per patiënten omlaag zijn gegaan. Dit zou betekenen dat de doelstellingen van de hervormingen in de ggz worden behaald.

Kosten rezen de pan uit

De kosten waren in eerste instantie de aanleiding voor de hervormingen in de ggz. Kosten rezen de pan uit doordat mensen met lichte problemen in de gespecialiseerde zorg terecht kwamen en mensen na behandeling te langzaam terugkeerden naar bijvoorbeeld huisarts. Daarom werd twee jaar geleden het systeem heringedeeld. In opdracht van het ministerie is nu een onderzoek naar de herindeling gedaan door KPMG Plexus. Het onderzoek toont de effecten in Friesland, Utrecht en Zuid-Limburg.

Aantal patiënten neemt af

De transitie ging gepaard met een herbenoeming van de oorspronkelijke 1e en 2e lijn, dat sindsdien generalistische basis-ggz (gb-ggz) en gespecialiseerde ggz. De gb-ggz werd ingesteld met als doel patiënten zo efficiënt mogelijk op de goede plek te krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat het totaal aantal patiënten in de basis-ggz alsook de gespecialiseerde ggz is afgenomen, vergeleken met de aantallen patiënten in de eerste en tweede lijn. Vanaf 2014 is er een dalende lijn zichtbaar die zich doorzette in 2015.

Dalende kosten

Naast een dalend aantal patiënten nemen sinds het eerste halfjaar van 2015 voor het eerst de kosten per patiënt afgenomen. Het gaat om een lichte daling van 16 euro per patiënt. Die daling wordt met name behaald door daling van kosten per patiënt in de gb-ggz. In de gespecialiseerde ggz liggen de gemiddelde behandelkosten hoger dan eerder in de tweede lijn.

Samenwerking in de keten

Verder blijkt dat goede samenwerking en duidelijk afspraken steeds belangrijker worden gevonden door partijen die naar elkaar doorverwijzen. Zorgaanbieders en -verzekeraars zijn hier het afgelopen jaar ook positiever over. Wel zeggen aanbieders nog wel aan te lopen tegen de effecten van de afspraken die zijn gemaakt door zorgverzekeraars. En patiënten wijzen erop dat afspraken tussen zorgverzekeraar en aanbieders soms ten koste gaan van de kwaliteit van zorg. De monitor is inmiddels verspreid in de Tweede Kamer en in de ggz-sector. Skipr meldt dat partijen zich over het algemeen herkennen in de conclusies van het rapport. De volgende rapportage zal in juni 2016 worden gepubliceerd. Daarin worden de data landelijk gevalideerd, wat leidt tot een completer beeld.