Bouw en Uitvoering

Gemeenten lopen achter met informatie PGB

Gemeenten lopen achter met informatie PGB

Nederlandse gemeenten lopen achter met het aanleveren van pgb-gegevens aan de Sociale Verzekeringsbank. Eén op de vijf gemeenten heeft de gegevens voor de komende periode niet op orde. De SVB mist nog informatie over 22.000 statussen.

Dit meldt gemeente.nu. De mensen met een PGB zouden vanaf 1 oktober 2015 te horen krijgen welk budget zij de komende jaren kunnen verwachten. Staatssecretaris Van Rijn schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij aan alle 393 gemeenten heeft gevraagd om pgb-gegevens voor 1 november in orde en verzonden te hebben. Uit een voortgangsrapportage van Van Rijn blijkt dat 51 gemeenten achter lopen. Dit zijn hoofdzakelijk kleinere gemeenten, maar ook enkele grotere, als Leeuwarden, Alkmaar, Heerenveen en Lelystad.

Brief aan kamer

‘Bij de jaarovergang blijft het tijdig uitbetalen van de zorgverlener van budgethouders mijn prioriteit. Ik constateer dat er de komende weken nog veel werk moet worden verzet. Vanuit de gezamenlijke ambitie om de jaarovergang soepel te laten verlopen, zijn goede afspraken gemaakt. Ik blijf alert en volg de voortgang nauwlettend’, aldus van Rijn in zijn brief aan de Kamer.

VNG-medewerkers ondersteunen gemeenten

De PGB-problematiek zal in december opnieuw aan de orde komen in Tweede Kamer en zal voor die tijd over de voortgang worden geïnformeerd. Daarop vooruitlopend geeft het SVB aan dat het de in gebreken blijvende gemeenten ziet als risicogroep. Staatssecretaris Van Rijn heeft daarom overleg gevoerd met de belangenorganisaties, SVB en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Daaruit zijn een aantal maatregelen gevloeid. Eén daarvan is dat VNG-medewerkers naar de desbetreffende gemeenten worden gestuurd, om te helpen waar dat nodig is.

– Gemeenten lopen achter met informatie PGB –