Bouw en Uitvoering

DBC-Onderhoud en NZa vanaf 1 mei samen

DBC-Onderhoud en NZa vanaf 1 mei samen

Vanaf 1 mei vloeit DBC-Onderhoud over in de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat betekent één loket met kennis over en vragen voor de financiering van de zorg. Van prestatiebeschrijving tot vragen over DBC’s. DBC-Onderhoud en NZa vanaf 1 mei samen.

DBC-Onderhoud en de NZa zijn straks als één organisatie verantwoordelijk voor de uitgangspunten, de regelgeving en het beheer van het bekostigingssysteem van ziekenhuizen, geriatrische revalidatiezorg, geestelijke gezondheidzorg en forensische zorg. Ook het DBC-informatiesysteem (DIS) is vanaf 1 mei ondergebracht bij de NZa.

Grouper

De afgelopen jaren heeft de grouper van DBC-Onderhoud zorgproducten betrouwbaar en veilig afgeleid. Ook na de transitie is de grouper beschikbaar voor alle zorgpartijen, waarmee de continuïteit van het declaratieverkeer ook in 2015 geborgd wordt. Vanaf 1 januari 2016 wordt de financiering en het beheer van de groupers niet meer publiek geregeld. De komende periode zal in nauw overleg met alle betrokken partijen de overgang naar een private situatie in 2016 gerealiseerd worden.

Alle informatie over de releases en de DBC-systematiek is te vinden op de websites www.nza.nl en vanaf 1 mei op www.werkenmetdbcs.nza.nl