Bouw en Uitvoering

Kwaliteit in de Wmo

Wmo

De visie en missie van VraagWijzers Rotterdam vertalen in concrete prestaties voor de burger, dat…

Lees verder

Mantelzorgmanagement

Mantelzorgmanagement

Toen de moeder van Ina Mouris (51) in een verpleeghuis werd opgenomen, werd zij voor…

Lees verder

Methodiek Familiezorg in zorgorganisatie De Wever

Familiezorg

In de zorgverlening ontmoeten mantelzorgers, zorgvragers en beroepskrachten elkaar. Interactie in deze zogenaamde zorgtriade is…

Lees verder

Zorgzwaartepakketten als kans

Zorgzwaartepakketten

Een andere manier van financiering biedt kansen voor zorgverleners om klantgerichter te gaan werken. Dat…

Lees verder

De Kweekvijver: ‘Goed talentmanagement behoudt professionals voor de zorg’

Talentmanagement

‘Prestaties van organisaties nemen toe door talentmanagement. Het is zelfs een voorwaarde om een high…

Lees verder

Risicomanagement Nederlandse zorginstellingen onvoldoende

Risicomanagement

Nederlandse zorginstellingen hebben hun risicomanagement onvoldoende, inefficiënt en te oppervlakkig georganiseerd. Dit blijkt uit een…

Lees verder

Facilitronica: integraal denken is een must

Facilitronica

Facilitronica kan een hulpmiddel zijn om de zorgverlener te ondersteunen in zijn taken. Belangrijk daarbij…

Lees verder

Odensehuis: inloophuis voor mensen met dementie

Ik mag zijn, wie ik ben - www.odensehuis.nl

Het beeld wat overheerst van dementie is vaak dat van een hoogbejaarde die wegkwijnt in…

Lees verder

Toegepaste Gerontologie

Toegepaste Gerontologie

Om een antwoord te kunnen bieden op de vergrijzing, de veranderende vragen van moderne senioren…

Lees verder

Wat is de meerwaarde van social media voor de zorg?

Social media

We kunnen er niet meer omheen: social media. Niet alleen privépersonen, ook zorgmanagers en zorginstellingen…

Lees verder